Lemon Tree

Analys av din digitala närvaro

Hur syns du och för vem syns du?

 Behöver du en bättre översikt? Vart skall du börja? Vad betyder alla siffror? Vilka annonser går egentligen bäst? Frågor som dessa kan jag hjälpa dig att besvara.

Jag analyserar ditt behov eller din nuvarande digitala marknadsföring och ger dig en plan framåt.

Min analys kan inkludera hela er digitala närvaro, era delar av den. Jag kan ge dig svar på om era KPI:er som ni satt upp är relevanta eller om det finns andra parametrar som är viktigare utifrån er data och verksamhet.