top of page

När en kund söker efter det som ditt företag erbjuder, så är det mitt jobb att se till så att du syns i de kanaler kunden använder.

Tjänster

Jag kan hjälpa dig med allt från att analysera din nuvarande marknadsföring till att göra marknadsplaner, annonser, optimerna och ibland bara vara ditt bollplank när du behöver. Främst jobbar jag med Google Ads, Facebook, Instagram och Linkedin. 

Mina tjänster är flexibla för att kunna anpassa sig för att möta dig som specifik kund med just dina behov. Jag vill att vi jobbar i ett nära samarbete för ett gemensamt mål framåt. Jag lovar mycket engagemang och mätbara resultat anpassade efter ditt företag. Så vill du spendera tid på annat än digital marknadsföring eller vill du lära dig mer? Oavsett, hör av di!

Google Ads & Bing

Lämna allt kring sökannonseringen till mig eller låt mig få guida dig in i sökets magiska värld.

läs mer..

Sociala Medier

Låt annonserna finnas där din målgrupp befinner sig och socialicerar. Facebook, Instagram eller LinkedIn kanske?

läs mer..

Display

Displayannonsering är ett bra komplement till den övriga annonseringen. Remarketing, branding eller prospektering.

läs mer..

Strategi

En digital strategi är viktig i en lyckad närvaro online. När, var och hur är A och O.

läs mer..

Analys

Vart du befinner dig nu är otroligt viktigt för att kunna bygga framåt. Med en gedigen analys av din nuvarande annonsering kan du fortsätta framåt med rätt insikter.

läs mer..

bottom of page